Latvijas SOS bērnu ciematu atsauksme par sadarbības veicināšanas programmu

Programmas veids: sadarbības veicināšanas programma Latvijas SOS bērnu ciematu kolektīvam


Dalībnieku skaits: 32


Norises vieta, laiks: Jaunmārupe, Augsto virvju parks, 2014. gada jūnijs

“SOS bērnu ciemati Latvijā vārdā saku lielu paldies Lūzumpunkts piedzīvojumu Organizācijai par ziedoto laiku un darbu. Lūzumpunkts pierādīja savu profesionalitāti jau no paša sākuma pareizi uztverot mūsu vēlmi, kā arī realizējot šo sportisko piedzīvojumu dienu. Aktivitātes bija noorganizētas tieši tā, lai katram būtu iespēja izpausties – gan tiem, kam gribējās kaut ko ekstrēmu, gan tiem, kuriem personīgu apsvērumu dēļ gribējās „mierīgi“, bet aizraujoši pavadīt dienu.
 
Šie uzdevumi kopumā deva labu iespēju komandai pašai izdarīt secinājumus – gan individuāli katram par sevi (kur es esmu komandā?), gan dzirdēt citu viedokli par komandu pēc katras aktivitātes, gan arī, pie reizes, atpūsties un izsmieties.
 
SOS bērnu ciematu organizācija pastāv tāpēc, lai rūpētos par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Mūsu cilvēki ir sociālās jomas speciālisti, psihologi, kurus ir grūti pārsteigt ar komandas saliedēšanas programmām un izdomāt ko tādu, kas viņus negarlaikotu. Tanī pašā laikā šeit strādā SOS mammas, SOS aukles, kas ikdienā rūpējās par bērniņiem un pusaudžiem ar diezgan rūgtu dzīves pieredzi. Mūsu cilvēki visi kā viens bija sajūsmā par to vieglumu un formu, kādā tika noorganizētas mūsu aktivitātes.”

Elīna Niemiro, personāla speciāliste Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijā

Uzņēmuma mājaslapa: www.sosbernuciemati.lv