Komandas veidošana un attīstīšana

Komandas veidošana ir cilvēku grupas attīstība un izaugsme, ko veicina savstarpēja sadarbība, komunikācija, spēja saskatīt, izvirzīt un kopīgi sasniegt mērķi, kā arī apzināties izaicinājumus un attīstāmos komandas aspektus.
 

Komandas veidošanas programmu mērķis ir attīstīt efektīvāku savstarpējās komunikācijas, saskarsmes un sadarbības procesu. Tas tiek sasniegts, palīdzot pilnveidot darbinieku un vadītāju mijiedarbību, pieņemot lēmumus, izstrādājot idejas un realizējot stratēģiju reālajā dzīvē. Svarīgākā procesa daļa ir analīze jeb atgriezeniskā saite, kas palīdz attīstīt prasmi mācīties no iegūtās pieredzes un pārbaudīt to turpmākajos uzdevumos. Komandas uzdevums ir saredzēt līdzības un paradumus, kādi notiek reālajā darba vidē un saprast, kas būtu jāmaina, jāpilnveido vai jāattīsta, lai vēlāk radītu efektīvu pārnesi uz reālo ikdienu. Rezultātā tiek veidota izpratne par katra komandas biedra komunikācijas un uzdevumu risināšanas veidiem, noskaidrots nepieciešamais atbalsts individuāli un komandai kopumā, uzlabota iekšējā vide komandā, uzņēmumā, organizācijā.
 

Programmas struktūra paredz visu dalībnieku aktīvu piedalīšanos visā tā garumā, izdzīvojot un pēc tam apzinot/analizējot savus mācīšanās momentus. Izmantotās metodes ir balstītas uz neformālās izglītības un pieredzes izglītības pamatprincipiem un virzītas uz dalībnieku aktīvu līdzdalību un atbildību par personisko ieguldījumu un motivāciju.

 

Dalībnieku skaits: 4 līdz 40

Apmācību ilgums: 1 – 3 dienas

Uzzini vairāk:

 

Lauma Žubule

E-pasts: lauma@luzumpunkts.lv

Tel.nr.: +371 26547246