Komunikācijas treniņš

Komunikācija ir viens no svarīgākajiem komponentiem katras organizācijas procesos. Ne velti liela daļa organizācijas problēmu meklējamas tieši komunikācijas trūkumā. Veiksmīga komunikācija nodrošina precīzu informācijas nodošanu, saņemšanu, skaidrību, atbalsta sniegšanu, uzklausīšanu, pozitīvu sadarbību un iekšējo klimatu. Ir pierādīts, ka uzņēmumos, kuros ir attīstīta veiksmīga komunikācija, darbinieki ir apmierinātāki ar darbu, motivētāki un viņu sniegums ir produktīvāks, kā arī attiecības ar vadītājiem ir veiksmīgākas .

 

Treniņa iespējamās tēmas:
 

 • Komunikācijas stili – sava stila noteikšana un pielāgošanās, saskarsme ar citiem stiliem;
 • Pārliecinoša, pozitīva saskarsme;
 • Aktīvā klausīšanās un tās praktizēšana;
 • Starpkultūru komunikācija, tās nozīme un ieguvumi;
 • Pārrunu vadīšana, vienošanās;
 • Atgriezeniskās saites sniegšana, saņemšana un ieviešana komandas ikdienā;
 • Efektīvu komunikācijas principu noteikšana un to ieviešana.

 
Individuālais un organizācijas ieguvums:

 

 • Veidojas izpratne par komunikācijas būtību un nozīmi personiskajā un profesionālajā ikdienā;
 • Noderīgas zināšanas un prasmes par savu un citu cilvēku komunikācijas stiliem, savstarpējo pielāgošanos un veiksmīgas saskarsmes veidošanu;
 • Uzlabojas savstarpējā sadarbība, komunikācija komandā un organizācijā;
 • Tiek veidots atbilstošāks un uz pozitīvām attiecībām vērsts organizācijas klimats;
 • Samazinās pieņēmumu izdarīšana, negācijas, palielinās savstarpējā izpratne un cieņa.

 

Dalībnieku skaits: 6 – 40

Apmācību ilgums: 1 – 2 dienas

Uzzini vairāk:

 

Lauma Žubule

E-pasts: lauma@luzumpunkts.lv

Tel.nr.: +371 26547246