Stratēģiskā plānošana

Stratēģiskā plānošana ir sistemātisks process, kas palīdz organizācijai strādāt produktīvāk, veiksmīgāk un harmoniskāk. Pasākums, kura laikā ar interaktīvu, radošu un strukturētu metožu palīdzību darba grupa, komanda vai organizācija tiek virzīta tālāk savā darbībā un attīstībā.

 

Programmas iespējamās tēmas:

 

 • Realitātes apzināšanās un iesaistīto cilvēku vienāds skatījums uz to;
 • Resursu, izaicinājumu, attīstāmo aspektu un jaunu iespēju apzināšanās un ņemšana vērā nākotnei;
 • Svarīgāko un potenciālāko īstermiņa, ilgtermiņa mērķu izvirzīšana;
 • Jauno prioritāšu un virzienu noteikšana un ieviešana esošajā sistēmā;
 • Metožu izvēle progresa noteikšanai;
 • Personiskie mērķi un to saikne ar organizācijas mērķiem;
 • Atbildības uzņemšanās;
 • Rīcības plāna izveidošana.

 

Individuālais un organizācijas ieguvums:

 

 • Skaidrība un rīcība, kas virzīta uz organizācijas turpmākajiem mērķiem un prioritātēm;
 • Skaidrība un savstarpējā vienošanās par veidu, kā mērķi un prioritātes tiks sasniegti;
 • Individuālā atbildība par iesaisti organizācijas un personiskajā attītībā.

 

 

Dalībnieku skaits: 4 – 20

Apmācību ilgums: 1 – 2 dienas

Uzzini vairāk:

 

Lauma Žubule

E-pasts: lauma@luzumpunkts.lv

Tel.nr.: +371 26547246